Det planerade årsmötet 30/3 är framflyttat, inget nytt datum är fastställt. Återkommer om nytt datum när det fastställs.