WordPress databasfel: [Got error 28 from storage engine]
SHOW FULL COLUMNS FROM `wp_options`

Årsmöte 2023 | IFK Åmål

Medlemmar i IFK Åmål kallas till årsmöte!
Plats: Kamratgården
Tid: kl. 19.00 måndag 24 april

Enligt föreningens stadgar ska årsmöte hållas senast tre månader efter verksamhetsårets utgång. Styrelsen är medveten om att årsmötet inte hålls inom den stadgade tiden.

Välkomna!