För att bli stödmedlem, swisha 200:- till swishnummer 1231731454. Ange ditt ”Stödmedlemsskap” och ditt namn i meddelandet.

Eller om du läser det här på en dator, scanna QR-koden här bredvid.

Du kan också välja andra tper av medlemsskap, till exempel famlijemedlemsskap:

Familj 700 kr (Gäller om man har fler aktiva barn i föreningen t. o. m 20 år)

Aktiva 400:- / år
Ledare 200:- /år
Stödjande 200:- /år
Famlijemedlem 700:- /år

Tack för att du stöder IFK Åmål!