Medlemmar i IFK Åmål kallas till höstmöte på Kamratgården.
Måndagen 28/11 kl 19.00
Välkomna!